BEBEKLERDE DİL GELİŞİMİ (18-20 aylar)

     17.ayını tamamlayan bebeklerin dil gelişimi de hızlanmıştır diğer gelişim basamaklarıyla birlikte ve bebeklerin özgürleşme,bağımsız olma  isteğiyle beraber daha çok iletişime, kişiler arası ilişkilere ihtiyaç duyduğu bu dönemde; etkileşim kurma çabalarının sonucu olarak kendini,isteklerini ifade etmeye dayalı sözel gelişim de  ileri düzeydedir 18-20 ay  arası gelişim evresinde...
     Önceleri isteklerini yalnızca ağlama vb. yollarla iletmeye çalışan, sonraları ise el-kol hareketleri aracılığı ile bildiren bebekler büyüdükçe ve gelişim basamaklarında ilerledikçe kelimeleri kullanmakta ve sözlerin gücünü keşfetmektedir.Bebeklerin gelişen kelime dağarcıkları  nesne adlarıyla(mama,baba vb.)  sınırlı kalmaz büyüyen zihi ve hafıza kapasiteleriyle birlikte ve  kullandıkları sözcükler içinde eylem bildiren kelimeler, emir kipinde fiiller de yer almaya başlar; eksiz ama bebeğin iletişimi için yeterli düzeyde, ve amaçlarına uygun şekilde...
     "Gel,git,ver" gibi eylem sözcüklerini kullanabilen bebeklerde  zaman zaman ağlayarak isteklerini elde etme davranışları da gözlemlenebilir bu dönemde, soyut düşünceye henüz geçmemeleri ve kullanabildikleri sözcük sayısındaki sınırlılığın etkisiyle  sözlerinin isteklerini iletmekte yetersiz kalması nedeniyle...                                                              
     Yerine getirilmemesi gereken bir isteğine yönelik böyle istenmeyen bir davranış gözlemlendiğinde yapılacak en doğru ve en etkili  hareket; ( her ağlayışında isteklerini yerine getirmek onun ağlama eylemini bir yol olarak seçip kullanmasına yol açabileceğinden)  iki yaşını doldurmamış bebeklerin dikkat toplama yetileri tam gelişmemiş ve dikkat süresi sınırlı olduğundan; bebeğin dikkatini dağıtmak ve ilgisini başka yöne çekmektir. Hiç bir istenmeyen durum, sık karşılaşılan bir hata olan BEBEĞİN AĞLAMASINA GÖZ YUMMA yanlışlığına düşülmesine hatta bebeğe yönelik şiddet içerikli davranışlara başvurulmasına yol açmamalıdır çıkış noktası bulunamıyor gibi algılansa da.Korunmasız bir melek olan ve bize emanat olarak gönderilen geleceğin bizlerini doğru şekilde ve huzurlu bireyler olarak yetiştirmek için en gerekli ihtiyaç listesi: sevgi, oyun içerikli ilgi, bol ve nitelikli vakit, doğru bilgi ve sabır gerektirmeyecek doğru uygulama, anlayışa ve hoşgörüye ihtiyaç duyulmayacak doğru bir bakışla doğru algılama (bebeğin bebek olduğunu unutmama ve hayattaki en önemli sanatın,hazinenin,görevin,zevkin  onu(insanı) yetiştirmek olduğunu idrak)...
        

"Çocukla oynayın,ilgilenin; böylece ona en çok ihtiyaç duyduğu şeyi vermiş olursunuz: kendinizi..."

      İsteklerini sözel yolla,dil aracılığı ile  ifade etmeye başlayan bebeğin arzuları ertelenmeden yerine getirilerek ve mutlaka ÖNEMSENEREK;  karşılanması mümkün olmayan  dilekleri ise dikkatini başka yöne çekme yöntemi kullanılarak ya  da BENLİK ALGISINA OLUMSUZ YÖNDE ETKİ EDİLMEDEN, KENDİNİ DEĞERSİZ,ÇABALARINI YETERSİZ HİSSETMESİNE VE DOLAYISIYLA İLERİDE ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ YAŞAMASINA YOL AÇILMADAN onun da anlayabileceği basit ve yalın bir dille anlaşılır bir biçimde gerekçeleri açıklanarak geri çevrilerek, ;dikkati,ilgisi başka alanlarda yoğunlaştırılarak ve doğru şekilde çıkaramadığı ama derdini anlatmak,isteklerini iletmek için kendince kullandığı sözcükler de anlaşılmaya çalışılarak, düzeltme çabaları ile girişimciliğine ket vurulmadan,sözcükler bebek diliyle değiştirilerek değil de olduğu gibi doğru söylenişiyle kullanılıp doğru model olunarak,BEBEK İÇİN EN BÜYÜK ÖDÜL OLAN İLGİ VERİLEREK ,olumlu pekiştireç takviyesi  ve onunla kurulan birebir etkileşimle bebek konuşarak,dili kullanarak kendini ifade etmeye ve sözel yolla etkileşim kurmaya  teşvik edilmiş;  bebeğin iletişimde sözcüklerin gücünden yararlanma çabaları,dil gelişimi desteklenmiş olur...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !